Retourneren

14 dagen bedenktijd
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:

Lemeer Luchtbehandeling 
Proost Frederikstraat 7
6231CT Meerssen
06 12400621
info@lemeer.nl
Kamer van Koophandel 14624598
BTW nr NL852155086B01

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Gegevens

Uw naam: …………………………………………………………………………..

Uw e-mail: ………………………………………………………………………….

Uw telefoonnummer: ………………………………………………………

Uw bericht:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Terugbetaling 
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15 zullen bedragen.

Modelformulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan Lemeer Luchtbehandeling
Proost Frederikstraat 7
6231CT Meerssen
info@lemeer.nl
06 124 00 621

– Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:

– Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
………………………………………………………
– Naam/Namen consument(en)
………………………………………………………
– Adres consument(en)
………………………………………………………

– Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
………………………………………………………

– Datum :……………………………………..

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)